Gedrags- en huisregels

ROKEN

 • Vanaf 1 juli 2008 is er een algeheel rookverbod in speelzaal en bar, alsmede keuken en toiletten.
 • Roken is enkel toegestaan in de daarvoor speciaal bestemde rokersruimte.
 • De vereniging wordt voor het toezien hierop verantwoordelijk gehouden en zal de eventuele boete moeten betalen. Dit zal op de dader(s) worden verhaald
 • Het gebruik van drugs,handel of bezit is niet toegestaan


ALCOHOL

 • Geen alcohol verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.

VERENIGINGSGEBOUW

 • Ieder verenigingslid of bezoeker draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van ons clubgebouw. Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 • Ieder verenigingslid mag een ander corrigeren bij overtreding hiervan (sociale controle)
 • Auto's, fietsen, brommers en scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen in ons gebouw.
 • Honden zijn beslist niet toegestaan binnen ons clubgebouw.

BAR / SPEELZAAL

 • Na gebruik van consumpties zowel in de speelzaal als rokersruimte de lege flesjes/glazen aan de bar terugbrengen en tafel op te ruimen van afval.
 • Er mag geen glaswerk (glazen, flesjes) mee naar buiten genomen worden
 • Consumpties dienen contant afgerekend te worden evenals etenswaren uit de keuken
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te gebruiken in ons clubgebouw.
 • Het is niet toegestaan om eigen muziek te draaien, deze wordt centraal vanachter de bar geregeld


GEDRAG IN ONS CLUBGEBOUW

 • Een verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik
 • Scheidsrechters, mede- en tegenstanders worden niet uitgescholden
 • Bij ongeregeldheden tijdens of na een wedstrijd dienen speler / scheidsrechter /leider zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 1 van onze bestuursleden.
 • Elk "de Pomerans" team speelt in het door het bestuur vastgesteld tenue. Reclamesponsoring is in overleg mogelijk
 • De leider corrigeert onjuist gedrag van spelers
 • Bij herhaaldelijk ongepast gedrag kan het bestuur een schorsing of royement opleggen


OMGANG MET ELKAAR

 • Bij meningsverschillen het taalgebruik op een normaal niveau houden. Andere leden kan dit storen
 • Meningsverschillen in de daarvoor bestemde ruimte bespreken (o.a. bestuurskamer)
 • Benader onze  vrijwilligers op een normale manier. Zij zijn er voor u en doen hun best alles zo goed mogelijk te laten verlopen
 • Geen discriminatie, seksuele intimidatie en beledigingen (aantasting van iemands goede eer en naam) te plegen


DIEFSTAL / VERNIELINGEN

 • Bij diefstal van goederen van de vereniging of derden zal aangifte bij de politie worden gedaan en de toegang tot het complex worden ontzegd totdat het bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan
 • Opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging zal de schade worden verhaald op desbetreffende persoon 
 • Indien nodig zal aangifte bij de politie worden gedaan
 • Bovenstaand zal worden uitgevoerd na gesprek tussen delegatie districtsbestuur en verenigingsbestuur