Home

 
Beste leden en biljartliefhebbers,
 
En dan is het weer zover....
 
De vakantie komt er weer aan , sommige hebben wellicht al vakantie of krijgen het binnenkort en andere genieten van een langdurige "vakantie" aangezien hun werkzame leven achter hen ligt.
 
Ons clubgebouw is inmiddels gesloten, afgelopen zaterdag hebben we nog even kunnen genieten, sommige zelfs tot in de late uurtjes....
Maar nu zijn we gesloten en gaan op 5 Augustus weer open.
 
Al met al was het een bewogen seizoen, we pakten na de lockdown de draad weer op en hebben het seizoen , de competitie, af kunnen maken.
 
Er vielen heel wat successen te noteren, zowel op team niveau als op persoonlijk niveau waren er weer heel wat kampioenschappen te vieren.
 
Er zijn heel wat leden bijgekomen, zowel spelend als rustend, nog nooit hadden we zoveel leden als momenteel.
Op de "spelende leden vergadering" heeft onze voorzitter het al aangekondigd dat we besloten hebben om, wat spelende leden betreft, een ledenstop in te voeren.
Natuurlijk zijn rustende leden nog steeds welkom, maar we hebben simpelweg geen ruimte meer om nog meer spelende leden toe te laten.
 
Als ik kijk naar het afgelopen seizoen en natuurlijk de vele seizoenen daarvoor, dan kan ik niet anders concluderen dan dat we een enorm fijne vereniging hebben.
Een vereniging waar een ieder welkom is en zich ook thuis voelt, waar we er zijn voor elkaar en waar we bovenal genieten met elkaar.
Natuurlijk zijn we het niet altijd eens met elkaar, maar gelukkig wordt oneenigheid uitgepraat en opgelost. Daar mogen we best trots op zijn vind ik persoonlijk.
Kijk naar onze samenleving waarin het steeds meer "hard tegen hard" wordt, waarin mensen elkaar naar het leven staan en elkaar niets meer gunnen.
Laten we dus trots en zuinig zijn op onze vereniging en op wat wij hebben met elkaar !!
 
Ik spreek dan ook hierbij de wens uit dat we het volgende seizoen weer net zo gezellig en succesvol maken als het afgelopen seizoen.
Het zal af en toe druk zijn op de club, met zoveel spelende leden zal het af en toe "passen en meten" zijn, heb daar begrip voor alstublieft.
We hebben als bestuur samen met de KNBB en de twee provincien er alles aan gedaan om de planning rond te krijgen, ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.
 
Dan wens ik u een hele fijne vakantie toe, rust uit en geniet. Mocht u op vakantie gaan dan wens ik u een veilige reis toe !
 
Nogmaals een fijne vakantie toegewenst en tot snel !
 
 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Pomerans.

Ronald van Wijk