Nieuws: Oudejaarsborrel 2022

6 januari 2023
Beste leden en biljartliefhebbers,
2022 ligt achter ons en 2023 is begonnen. BV de Pomerans houdt elk jaar vlak voor de jaarwisseling haar oudejaarsborrel, een gezellige avond voor haar leden met partner. Dit jaar mocht het weer na twee jaar corona maatregelen. Veel leden hadden zich aangemeld om op deze avond aanwezig te zijn en dat betekende een vol clubgebouw. Nadat de koffieronde achter de rug was kon de voorzitter iedereen welkom heten op deze altijd gezellige avond, de dames van de loten verkoop brachten de lootjes aan de man (vrouw) en de voorzitter had nog een verrassing voor een viertal leden die een jubileum behaalde, Johan v Zee 40 jaar lid, Roel Bel, Teus den Adel en Arie v Zomeren 50 jaar lid kregen uit handen van het bestuur een oorkonde, bloemen en een enveloppe die ze naar eigen inzicht kunnen besteden. Deze mannen van het eerste uur kregen een zeer warm applaus. Onze huis Dj Nico zette de muziek ietsjes harder om de sfeer wat te verhogen en de mensen van de catering konden beginnen met het verzorgen van diverse lekkere hapjes die gretig genuttigd werden. Ook de verloting was weer een groot succes, 5 lootjes voor 1 euro (geen geld) en heel veel prijzen op de schitterende prijzentafel, dus veel prijswinnaars gingen naar huis met een gewonnen prijs. Sergio Swenne moet wel heel blij zijn dat hij op deze avond is geweest, hij won de hoofdprijs, een week vakantie voor 2 personen in het mooie Willingen (Duitsland). BV de Pomerans is apetrots op haar mooie vereniging met een zeer groot aantal leden, de vele vrijwilligers en het schitterende clubgebouw waar iedereen zich thuis voelt. Het bestuur bedankt alle aanwezige voor het slagen van deze oudejaarsborrel.